برای به حرکت درآوردن و هوشمندسازی شیرهای نفت و گاز نیاز به اکچویتورهای با قابلیت‌های لازم، دقت بالا، عمر مفید بالا و ایمن است. اکچویتورهایی که برای کنترل کردن و حرکت دادن شیرهای نفت و گاز استفاده می‌شوند، عموما به صورت دستی، هیدرولیکی، نیوماتیکی و الکتریکی کنترل می‌شوند.

برخی از این اکچویتورها صرفا برای باز یا بستن شیرها استفاده می‌شود. اما برخی قابلیت کنترل موقعیت شیر در موقعیت‌های مختلف را دارد. اکچویتورهای به کار گرفته شده در این صنعت، با توجه به نوع شیر به دو صورت خطی و دورانی هستند که نوع دورانی مجددا با توجه به نوع شیر، به دو صورتMulti-Turn  وPart-Turn  هستند.

ويژگي ها :

  • استفاده از تکنولوژی روز برای اندازه‌گیری موقعیت و گشتاور
  • استفاده از 2 سروو موتور که به تناوب کار می‌کنند برای افزایش کنترل پذیری و عمر عملگر
  • افزایش Redundancy نسبت به اکچویتورهای روز دنیا با توجه
    به استفاده از دو سروو موتور
  • به کارگیری مکانیزم Worm در گیربکس جهت جلوگیری از صدمات ناشی از ضربات حین عملکرد
  • پیش طراحی شده برای سرعت‌ها و گشتاورهای مختلف در خروجی
  • طراحی و ساخت طبق استاندارد (IP67/68, ATEX و …)
  • از نظر ظاهری قابل رقابت با اکچویتورهای روز دنیا

اکچويتور شيرهاي خطوط گاز Control Valve Actuator