تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (Oil-Gas Equipment):

  • دستگاه تنش زدایی المنتی (Post Weld Heat Treatment Device) برای تنش زدایی موضع جوشکاری شده لوله های نقت و گاز
  • دستگاه تنش زدایی القایی (Post Weld Inductive Heat Treatment Device) برای تنش زدایی موضع جوشکاری شده لوله های نقت و گاز مخصوصا در قطرها و ضخامتهای بالا به روش القایی با حداقل مصرف برق
  • عملگرهای شیرهای کنترلی (Control Valve Actuator)
  • تعمیرات اساسی و اورهال پمپ دنده ای (Rotary Positive Displacement Pumps) برای مجتمع پتروشیمی بغدیر