پمپ هاي جابجايي مثبت دوراني جزء قطعات پر مصرف صنايع پتروشيمي هستند و از آنجا که در کاربردهاي خاص (به عنوات پروسس پمپ) اين صنايع به کار مي روند، مدت هاست که جزء کالاهاي تحريمي هستند. لذا ميبايست پمپ هاي مستهلک موجود در کشور را تعمير و بازسازي کرد.

در اين پروژه يک نمونه پمپ سايز 30 شرکت آمريکايي Waukesha براي اولين بار در ايران توسط اين شرکت به صورت اساسي اورهال شده است و بسياري از قطعات اصلي آن شامل محورها و بليدها از ابتدا ساخته شد. بدنه هاي آن نيز ماشينکاري شدند. از آنجا که فاصله هوايي مجاز بين قطعات ثابت و متحرک بسيار کم و در محدوده mm0/05 است، ساخت و کنترل کيفيت اين قطعات مراحل پيچيده ايي را طي کرده اند.

پمپ هاي ساخت ساير کشورها داراي فاصله هوايي بيشتري هستند و نمي توانند مشابه اين پمپ فشار bar 14 را با سيال آب تامين نمايند و اين پمپ از نظر دقت و عملکرد در دنيا کم نظير است.

اين پمپ دوره تست يک ماه خود را در مجتمع پتروشيمي غدير پشت سر گذاشت و گواهي حسن انجام کار از اين مجتمع دريافت شد.

 

 


 

طراحي، ساخت و اورهال پمپ جابجايي مثبت – Rotary Positive Displacement Pumps