در روش القایی که برای لوله های طویل و با ضخامت و قطر زیاد مناسب است ، یک عایق حرارتی روی لوله بسته میشود و یک سیم پیچ(کویل) نیز دور آن بسته میشود. با اعمال ولتاژ زیاد به سیم پیچ و با توجه به این که دو سر سیم پیچ با بدنه ی لوله اتصال کوتاه است یک جریان الکتریکی بسیار زیاد در حدود 5000 آمپر درون لوله بوجود آمده و باعث گرم شدن آن تا دمایی حتی نزدیک به دمای ذوب آهن میگردد. با کنترل ولتاژ منبع تغذیه میتوان جریان عبوری از لوله را کنترل و سیکل عملیات حرارتی لازم را اعمال کرد.

 

 

 


دستگاه تنش زدایی لوله هاي نفت (القايي) – Post Weld Inductive Heat Treatment Device